Izrael a Palestina velký okruh

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

30 570 Kč

TERMÍN: 21.3.-28.03.2020

Program zájezdu:
1. den - odlet z Prahy (na přání je možné zajistit odlet také z Vídně nebo Katowic/Krakowa – celá skupina musí letět stejným letem) do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná, zkušená česká průvodkyně. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli.
2. den - po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou


starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme také divadlo a hippodrom. Další cesta nás zavede do biblického přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO) a klášterem a kostelem Stela Maris, stojícím na koře Karmel (působiště proroka Jonáše). Večer ubytování a večeře.
3. den - posilněni dobrou snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Tabgha, kde navštívíme kostel Dělení Chleba a Ryb. Odpoledne navštívíme Capernaum, kterému se říká „Ježíšovo Město“, kde navštívíme synagogu a dóm svatého Petra. Vrcholem dne bude návštěva Hory Blahoslavenství se stejnojmenným kostelem (místo, kde Ježíš kázal na hoře). V oblasti Galileje se ubytujeme v hotelu a povečeříme.
4. den – po snídani si budeme cestou do Nazaretu povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. V Nazaretu si prohlédneme baziliku Zvěstování a kostel Sv. Josefa. Poté bude naše putování Svatou zemí pokračovat do nejstaršího a nejníže položeného města na světě – do Jericha, kde se nám otevře fantastický pohled na Horu Pokušení a klášter Karantal. Cestou do Jeruzaléma určitě stihneme také zastávku na řece Jordán, kde byl podle tradice pokřtěn Ježíš Kristus Janem Křtitelem. Pokud čas a počasí dovolí, další zastávka bude v Judské poušti v údolí Vadi Quelt s výhledem na ortodoxní klášter svatého Jiří, který je umístěn vysoko ve skále. Večer se ubytujeme v Betlémě, kde také povečeříme.
5. den - po snídani se vydáme do Jeruzaléma. Prohlídku „Svatého města“ nemůžeme započít jinde než na Olivetské hoře, odkud je nejkrásnější výhled na město. Na Olivetské hoře navštívíme kostel Pater Noster. Procházkou sejdeme do Getsemanských zahrad, kde navštívíme baziliku Všech národů a kostel Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron (překročíme potok Cedron) vystoupáme do Starého města Jeruzaléma a projdeme celou Via Dolorosa – Křížovou cestu se všemi zastaveními až k úžasnému Chrámu Božího Hrobu na Golgodě. Zde si dáme čas, abychom mohli intenzivně vnímat mimořádnou atmosféru tohoto místa. Odpoledne se vrátíme do Betléma, kde navštívíme baziliku Narození Páně a baziliku svaté Kateřiny. Pokud čas dovolí, prohlédneme si také Mléčnou jeskyni. V Betléme Ubytujeme se přímo v Betlémě, kde také povečeříme.
6. den - po snídani budeme pokračovat v prohlídce Jeruzaléma. Dopoledne navštívíme velmi expresivní museum holokaustu Yad Va Shem se zahradou se stromy zasazenými v projektu „Spravedlivý mezi národy“. Prohlédneme si také působivou expozici věnovanou dětským obětem holokaustu a rozsáhlou expozici, která nám představí historii židovského národa před válkou, v průběhu války i obrození po jejím konci. Odpoledne navštívíme Židovskou čtvrť v centru města s Cardem, Menorou a Zdí Nářků. Prohlídku Jeruzaláme zakončíme na hoře Sion s kostelem Dormision – Zesnutí Panny Marie a budovou Večeřadla s místností Poslední Večeře Páně a hrobkou Krále Davida. Večer se vrátíme do našeho hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.
7. den - po snídani nás bude čekat cesta k Mrtvému moři. Nejdříve navštívíme pevnost Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálním počasí také Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do hotelu poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.
8. den - po snídani projížďka historickým centrem Tel Avivu (UNESCO) s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou (Bauhaus) a navštívíme také malebné předměstí Jaffa (jedno z nejstarších přístavních měst na světě), kde se rozloučíme s putováním po Izraeli modlitbou v kostele svatého Petra. Poté nás bude čekat již transfer na letiště a odlet zpět do Prahy (případně Vídně nebo Katowic/Krakowa dle přání skupiny).

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu klimatizovanými midibusy/autobusy, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelů kat. 3*** s polopenzí, vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného licencovaného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění CK ve sm. zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí +990,- Kč/os./celý zájezd, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné

Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj: 7.990,- Kč/pobyt,

Poznámka: termín zájezdu se může mírně změnit s ohledem na dostupnost letenek v době objednání zájezdu. Sled programu jednotlivých dnů může být pozměněn s ohledem na aktuální počasí, dopravní situaci apod. Průvodce se bude snažit dle časových možností ještě program obohatit o další zastávky, návštěvy dalších míst, pokud to situace dovolí.