ARMÉNIE, JEREVAN, LAVASH a další

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

20 653 Kč

TERMÍN: 08.05.-15.05.2020

Mimořádný poznávací zájezd letecky z Prahy, ubytování v centru Jerevanu a každodenní výlety = žádné stěhování
Jerevan – chrám Slunce v Garni – rituál pečení arménského chleba Lavash –
klášter Geghard – údolí květů a zimní středisko Tsaghkadzor – jezero Sevan a
klášter Sevanavank – chrámový komplex Echmiadzin – katedrála Zvartnots –
poutní místo s klášterem Khor Virap – kostelík Noravank – klášter Tatev –
Ashtarak – pevnost Amberd – vesnička Oshakan…
Zájezd je veden českým průvodcem s doprovodem českého duchovního

Program zájezdu:

Program zájezdu:

1. den (pátek) - setkání účastníků zájezdu na letišti Václava Havla v
Praze, odlet do Arménie s jedním přestupem v Evropě (možnost zajištění
transferu na letiště), přílet do Jerevanu, transfer do hotelu, ubytování a
nocleh.

2. den (sobota) – po odpočinku a dobré snídani se vydáme k prohlídce
hlavního města Arménie – kouzelného Jerevanu. Prohlídka města
s průvodcem nás zavede k Matenadaranu – jedna ze světově
nejproslulejších starověkých knihoven, která se pyšní nádhernými
exponáty starověké literatury, ale také překrásnými miniaturními
freskami… Prohlídka parku „Vítězství“ s nádherným výhledem na celé
město se sochami Davida a Matky Arménie. Poté se vydáme ke
„Kaskádovému komplexu“, budově státní opery. Závěrem dne budeme
mít možnost ochutnat pravý arménský koňak v palírně ArArAt Brandy,
která produkuje skvělý koňak již od roku 1887… cestou zpět do hotelu
procházka po Severním bulváru a náměstí Republiky a prohlídka
zpívající fontány. Nocleh.

3. den (neděle) – po snídani se vydáme do podhůří Araratu. Cestou
zastávka na fotografie u oblouku Charents s nádherným výhledem na
Ararat. Prohlídka chrámu Garni, který byl postaven v pohanské éře
Arménie králem Tr´dat v prvním století a zasvěcen bohu slunce. Chrám
se stal od roku 301, kdy Arménie přestoupila na křesťanství letním
sídlem králů, a proto můžeme v blízkosti chrámu obdivovat pozůstatky
královského paláce, zejména nádhernou dochovanou mozaiku
královských koupelí. Poté se přesuneme k nádhernému rituálu pečení
Arménského chleba zvaného Lavash (rituál zapsán v roce 2014 do
UNESCO). Odpoledne budeme trávit v dalším architektonickém skvostu
Arménie – ve středověkém klášteře Geghard (UNESCO), který je
snad nejkrásnějším příkladem arménské středověké architektury 12.
století. Večer návrat do Jerevanu do našeho hotelu a nocleh.

4. den (pondělí) - po dobré snídani započne další putování, tentokráte
do údolí květů k městu Tsaghkadzor, které je nejslavnějším arménským
zimním střediskem ve východní části Teghenských hor. Z lanovky
budeme mít nejlepší výhled na nádhernou přírodu plnou zeleně,
alpských květů a vrcholky okolních hor. Dalším programem tohoto dne
bude prohlídka kláštera Kecharis a cesta k nejdelšímu Kavkazskému
vulkanickému jezeru Sevan, které leží v nadmořské výšce 1.900 m.n.m.
chráněné vrcholky hor vyššími než 3.000 m.n.m. Na břehu jezera
budeme odpoledne obdivovat klášter Sevanavank z roku 874, který byl
vystavěn na počest královy dcery Mariam. Večer návrat do hotelu
v Jerevanu a nocleh.

5. den (úterý) – po snídani dobře vyspaní se vydáme jen půlhodinovou
cestou do místa zvaného „Arménský Vatikán“, do duchovního centra
země k jednomu z největších katolických chrámů na světě –
Eschmiadzin. Tento chrámový komplex je sídlem arménského
patriarchy, hlavy katolické církve v Arménii. V místním „Vatikánu“
navštívíme katedrálu Zvartnots (UNESCO) s překrásnými freskami
rodiny Hovnatanyů, muzeum zvané pokladnice Echmiadzinu
s mimořádně cennými exponáty – svaté kopí, Noemova archa (kterou
hledal patriarchát Hakob ve 4. století na vrcholcích Araratu). V průběhu
návštěvy si prohlédneme také kostel sv. Hripsime a Gayane. Odpoledne
se vrátíme do Jerevanu, kde budeme mít volný večer k procházkám a
nákupům, nocleh.

6. den (středa) – dnes se po snídani vydáme do Ashtarak, přímo pod
horu Ararat ke klášteru Khor Virap, který je nejvýznamnějším
poutním místem Arménie. Na tomto místě byl uvězněn Sv. Gregory na
konci třetího století a o 14 století později zde byl vystavěn skvostný
klášter s nejkrásnějšími výhledy na Ararat. Poté se přesuneme do
městečka Alidzor odkud se vydáme ke kostelu Noravank (sídlo
středověkých arménských umělců) a budeme pokračovat
k architektonickému skvostu oblasti – klášteru Tatev, který býval
nejbohatším středověkým klášterem v Arménii. Nepřekonatelná pevnost
Tatev byla důležitým náboženským centrem, ale také strategickým
místem královské dynastie Syunik s několika tajnými podzemními
cestami. Cestu je možno absolvovat pěšky nebo lanovkou. Návrat do
Jerevanu do našeho hotelu, nocleh.

7. den (čtvrtek) - po snídani se vydáme do archeologické oblasti, která
hrála v neopomenutelnou roli v dějinách země. Cestou k pevnosti
Amberd navštívíme kostelíček Karmravor (kterému se říká také
červený kostelík), jeden z nejmenších, ale nejlépe zachovalých kostelíků
byzantské doby. Poté budeme pokračovat k pevnosti Amberd. Již v době
bronzové zde stála malá kamenná osada, která chránila zemi před vpády
nájezdníků. Současná pevnost byla budována již od dob římských a přes
křesťanské období se rozvinula až do současné rozlohy. I z této
historické památky budeme mít nádherné pohledy na okolní krajinu a
všudypřítomná pohoří. Poslední zastávkou tohoto dne bude vesnička
Oshakan, ve které Vás okouzlí neopakovatelná atmosféra, ve které se
přítomnost kloubí s minulostí, tradicemi, kulturou, výborným jídlem a
vínem. Večer se vrátíme do Jerevanu do našeho hotelu.

8. den (pátek) – brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy s jedním
přestupem (možnost zajištění transferů do místa bydliště).
Pro lety do Arménie je potřeba předat CK při uzavření smlouvy
o zájezdu údaje z cestovního dokladu (kopii strany pasu s fotografií).
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Jerevan – Praha (s jedním přestupem), letištní taxy a příplatky, transfery
klimatizovaným mikrobusem, 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelích kat. 3*, 6 x snídani, služby česky
nebo slovensky hovořícího místního průvodce v průběhu pobytu v Arménii, pojištění CK ve sm. zák. 159/99 Sb.,
vstupy do navštívených objektů (mimo lanovek a ochutnávky brandy Ararat v Jerevanu)
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí (990,- Kč), lanovka na Tatever cca 20,- USD za
osobu za oba směry, ochutnávka a prohlídka Ararat Brandy cca 10,- USD za osobu, obědy, večeře, spropitné…
Příplatek za jednolůžkový pokoj: + 3.990,- Kč

Zájezd je kalkulován pro skupinu min. 15 osob.