SVATÁ HORA, ZÁMEK ORLÍK A HRAD ZVÍKOV

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

736 Kč

Program zájezdu:

V ranních hodinách odjezd z nástupních míst na Svatou Horu u Příbrami, nejvýznamnější mariánské poutní místo v Česku, s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V 9:00 hod mše svatá, po skončení prohlídka areálu.

Odpoledne cesta k Orlické přehradě. Prohlídka zámku Orlík a poté i gotického královského hradu Zvíkov vypínajícího se nad soutokem Vltavy s Otavou.

V podvečerních hodinách odjezd zpět k domovům.

Ceny vstupů: zámek Dobříš zámecká expozice 130 Kč/80 Kč, zámek Orlík 150 Kč/100 Kč, hrad Zvíkov 120 Kč/80 Kč, Svatá Hora 120 Kč.

Cena zájezdu zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce a pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V ceně není zahrnuto: komplexní cestovní pojištění, vstupy

Nástupní místa bez příplatku: Olomouc, Přerov, Zlín, Otrokovice, Uh.Hradiště, Brno

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 40