ASSISI A ŘÍM

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

6 603 Kč

Program zájezdu:

1.den - odjezd z ČR v odpoledních hodinách – noční cesta přes Rakousko do Itálie.
2.den - příjezd do Assisi, kde strávíme celý den, který zahájíme mši svatou. Začátek prohlídky bude
u basiliky sv. Františka (krypta, dolní kostel, horní kostel s Giottovými freskami), basilika
sv. Kláry - modlitba u originálu kříže sv. Františka, (klášter San Damiáno)…ubytování.
3.den - Snídaně. Po mši svaté odjedeme do Říma, kde na nás čeká prohlídka Vatikánu – bazilika sv. Petra, krypty pod bazilikou, náměstí sv. Petra, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, Vatikánské zahrady atd. Večer odjedeme na ubytování do lázeňského městečka Fiuggi.
4. den – po snídani odjedeme do Říma, kde se metrem přesuneme k Vatikánu, abychom se zúčastnili Generální audience u Svatého otce. Po skončení audience se projdeme antickým Římem – uvidíme Andělský hrad na Piazza Navona, kouzelné náměstí fontán, Pantheon, nejznámější Fontánu di Trevi, náměstí Piazza Venezia, Forum Romanum, Kapitolský pahorek, Koloseum….Večer návrat na ubytování.
5. den – Snídaně. Odjezd do Říma. Mše svatá. Dnes uvidíme např. Tiberský ostrov, basiliku sv. Bartoloměje, basiliku S. Maria in Cosmedin (Ústa pravdy), Circo massimo, pahorek Aventin - návštěva kostela sv. Sabiny, San Alessio, San Anselmo, výstup na Palatín, sv. Petr v Okovech……Návrat na ubytování.
6. den – Po snídani odjezd do Říma. Mše svatá. Basilika Svatého Pavla za Hradbami, kostelík Quo Vadis, Kalixtovy katakomby, basilika sv. Jana v Lateránu, basilika Svatého Kříže Jeruzalemského, basilika Santa Maria Maggiore, basilika svaté Praxedy ……večer odjezd domů
7. den - příjezd v dopoledních hodinách do ČR

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 4 x ubytování ve 2, 3, 4 - lůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: jízdné na metro (12 EUR), vstupy do Vatikánských muzeí a zahrad (13,5 Eur) a dalších památek (Forum Romanum + Koloseum + Paladium 12 Eur), cestovní pojištění 36,- Kč/osoba/den. Doporučené kapesné 50-100 €.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 40 OSOB