LAGIEWNIKI A KRAKOW

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

785 Kč

Program zájezdu:

Brzy ráno odjezd z ČR.

Příjezd do Krakowa - Lagiewniki - prohlídka okolí s klášterem a kostelem sv. Faustiny, vyhlídková věž. Mše svatá    u obrazu Božího milosrdenství, po které odjedeme do kostela Jana Pavla II.

V odpoledních hodinách se vydáme na procházku historickou částí Krakowa - Královská cesta - Wawel s katedrálou svatého Václava a Stanislava, renesanční zámek, Kanovnická ulice se starobylými domy, kostel sv. Jana a sv. Petra, kostel sv. Ondřeje, františkánský a dominikánský kostel, ulice Grodzska, Hlavní náměstí s budovou Sukenice a kostela Panny Marie, ulice Floriánská s Floriánskou branou a městskými hradbami, individuální volno, oběd.

Před návratem do ČR odjedeme ještě do Wodowic, kde si prohlédneme – Muzeum (rodný dům Karola Wojtyly), a baziliku Obětování nejsvětější Panny Marie.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, duchovní doprovod, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy, oběd, cestovní pojištění vč. storna