MARIAZELL Zobrazit větší

MARIAZELL

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

818 Kč

Program zájezdu:

Brzy ráno odjezd z ČR. V dopoledních hodinách příjezd do cíle naší dnešní cesty Mariazellu, který je největším poutním místem Rakouska. Byl založen markrabětem Jindřichem r. 1200, kaple se soškou P. Marie pochází ze 13. stol., oltářní výzdoba je dílem E. Fischera z Erlachu z r. 1727, Křížová cesta, klenotnice s dary ze 14. – 18. stol., Svatá studně s léčivým pramenem, možnost výjezdu lanovkou, nebo procházka podél jezera Erlauf-See. V pozdních odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, duchovní doprovod, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy, oběd, cestovní pojištění vč. storna