Jasna Gora Zobrazit větší

POUTNÍ CESTA DO POLSKA

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

3 711 Kč

Program pouti:

1.den: odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do Czenstochowe - zde v největším mariánském poutním místě Polska mše svatá, prohlídka klášterního komplexu Jasná Góra, křížová cesta, odpoledne odjezd do Krakowa, příjezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: snídaně, mše svatá v sanktuáriu Božieho Milosrdenstva, návštěva Baziliky Božího milosrdenství a centra Jana Pavla II v Lagiewnikach, odpoledne prohlídka solných dolů v nedaleké Wielicze, večeře, ubytování.
3.den: snídaně, mše svatá, poté odjezd do centra Krakowa, prohlídka královského města KRAKOW (UNESCO) – kopec Wawel s královským zámkem a gotickou katedrálou, místo korunovace polských králů a posledního odpočinku polských králů, procházka Starým městem po Královské cestě – Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakowa, Floriánskou bránou na Hlavní náměstí s Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým oltářem na světě a radniční věží, večeře, nocleh.
4.den: snídaně, mše svatá, poté přejezd do Wadovic, rodiště Jana Pavla II, zde návštěva jeho muzea, cestou zastávka v Kalvarii Zebrzydowske, návštěva baziliky, kláštera františkánů, kalvárie a Křížové cesty, odjezd do ČR

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 3 x ubytování ve 2, 3, 4 - lůžkových pokojích s polopenzi, služby průvodce, duchovní doprovod, cestovní pojištění, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: poplatky za vstupy, obědy, příplatek za jednolůžkový pokoj.