SPIŠSKÁ KAPITULA, LEVOČA, LITMANOVÁ, ŽDIAR Zobrazit větší

BELIANSKÉ TATRY S DUCHOVNÍM PROGRAMEM

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

4 537 Kč

Program zájezdu:

1. den - odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd do Spišské Kapituly kolem 9 hod. Prohlídka Katedrály sv. Martina. Odpoledne dojedeme do Levoče, kde uvidíme Kostel sv. Jakuba s 11 křídlovými oltářmi a největším dřevěným oltářem na světě. Projdeme se náměstím a odjedeme na ubytování do goralské obce Ždiar, večeře, nocleh.
2. den – po snídani odjedeme do vesničky Litmanová, u které leží hora Zvir, kde docházelo ke zjevování Panny Marie neposkvrněné čistoty. V odpoledních hodinách dojdeme do vesnice Vrbov, kde se nachází termální koupaliště s léčivou vodou a nádherným výhledem na Vysoké Tatry. Zde strávíme odpočinkové 2,5 hodiny. Návrat na naše ubytování, večeře, nocleh.
3. den – snídaně, individuální program – turistika, návštěva Chodníku v korunách stromů, procházka Ždiarem – architektonickou rezervaci, návštěva muzea Ždiarsky dom…večeře, nocleh
4. den – snídaně, mše svatá v místním kostele Navštívení Panny Marie. Poté odjezd zpět do ČR. Cestou se ještě zastavíme v obchodu se slovenskými specialitami.


Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 3 x ubytování ve 2, 3 - lůžkových pokojích s polopenzi, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy (Katedrála sv. Martina 2,5€, koupaliště Vrbov 8,5€, muzeum Ždiarsky dom 2,5€) cestovní pojištění