LEVOČA Zobrazit větší

MARIÁNSKÉ SLOVENSKO

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

4 124 Kč

Program zájezdu:

1. den: v ranních hodinách odjedeme z ČR do Turzovky - místo zjevení Panny Marie panu Matúši Lašutovi. Po mši svaté se přesuneme autobusem do Levoče, kde uvidíme např. největší dřevěný oltář na světě. Ubytování, večeře.

2. den: Po snídani nás autobus zaveze do Litmanové, kde docházelo na hoře Zvir ke zjevení litmanovské Panny Marie Neposkvrněné Čistoty. Po mši svatá odjedeme do obce Gaboltov - Panna Mária Karmelská, návrat na ubytování, večeře.

3. den: po snídani odjedeme na nejstarší poutní místo na Slovensku – Skalka při Trenčíne. Cestou se zastavíme např. v Žilině nebo Rajecké Lesné. Po mši svaté si ještě prohlédneme město Trenčín, osobní volno. Ubytování, večeře.

4. den: Po snídani se vydáme na cestu k poslednímu poutnímu místu Šaštín – Stráže. Zde uvidíme baziliku Sedmibolestné Panny Marie, mše svatá. Odjezd domů


Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, duchovní doprovod, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy, oběd, cestovní pojištění vč. storna