PAŘÍŽ A VERSAILLES

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

4 950 Kč

Program zájezdu:

1. den: v odpoledních odjezd z ČR. Noční přejezd přes SRN do Francie
2. den: v ranních hodinách příjezd do Paříže, prohlídka Montmartru – bazilika Sacré Couer, náměstí Terter – náměstí malířů, kostel svatého Petrapo. Odpoledne - odjezd k mrakodrapu na Montparnassu – vyhlídka na Paříž, hřbitov Pér Laché, Lucemburské zahrady, Panthenon, Sorbonna, Justiční palác, Conciergie, Svatá kaple, katedrála Notre Dame, kostel sv. Ludvíka, Nová radnice, kostel sv. Gervaise a Protaise, Centre Pompidou, Les Halles, kostel sv. Eustacha. Následně si dáme čas nákupy v Les Halles. Ubytování, nocleh
3. den: po snídani se vydáme autobusem na prohlídku Paříže. V odpoledních hodinách odjedeme do Versailles – individuálně prohlídka zahrad – Grand Canale, Velký a Malý Trianon; prohlídka exteriéru zámku (individuálně). Večer se vrátíme zpět na ubytování. Nocleh
4. den: po snídani na nás budou čekat Eiffelova věž (vyhlídka), Martova pole, Vojenská škola, Alexandrův most, Velký a Malý palác, Elysejská pole. Odpoledne zavítáme so muzea Louvre (další varianty Oranžské muzeum, Orsayské muzeum), Tuilerijské zahrady, náměstí Svornosti. V podvečer odjedeme k Seině, kde jsi na vyjížďce po Seině prohlédneme večerní Paříž a poté nás už čeká cesta zpět domů.
5. den: návrat do ČR v poledních hodinách


Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 2 x ubytování ve 2 a 3-lůžkových pokojích na hotelu typu F1, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: jízdné na metro, snídaně, cestovní pojištění vč. storna, příplatek za 1-lůžkový pokoj