PÉRIGORD, KRAJEM CYRANA Z BERGERACU

Dostupné k rezervaci

Nový produkt

11 975 Kč

Program zájezdu: 

1. den 17.8. Odjezd z ČR, noční přejezd přes Německo a Švýcarsko.

2. den 18.8. hotel F1 Příjezd do Ženevy a procházka po historickém centru – Palác národů, památník reformace, katedrála sv. Petra, ženevské květinové hodiny a vodotrysk, památník císařovny Sissi a vyhlídková plavba lodí po Ženevském jezeře. A také možnost nákupu švýcarských čokolád. Autobus má po dobu devíti hodin povinnou pauzu po nočním přejezdu. Po jejím uplynutí odjezd na ubytování.

3. den 19.8 Amslav Po snídani přejezd do oblasti Périgordu. Procházka po jedinečných zahradách u zámečku Marqueyssac na skále nad řekou Dordogne. Pro své roztodivné tvary vytvořené ze zimostrázu je nejvyhledávanější zahradou v oblasti Périgordu. Návštěva města Sarlat-la-Canéda, které ve středověku vyrostlo kolem benediktýnského opatství. Jeho úzké dlážděné uličky, lemované středověkými fasádami domů, jsou vyhledávány filmaři jako kulisa historických filmů. Přejezd na ubytování.

4. den 20.8. Amslav Tento den bude věnován pravěkým nalezištím, s nimiž je Périgord nerozlučně spjat. V malebné vesnici Les Eyzies-de-Tayac navštívíme Národní muzeum pravěku, nebo si vychutnáme procházku podél řeky Vézère. V jeskyni Rouffignac se projedeme elektrickým vláčkem po 8 km dlouhých chodbách do Jeskyně stovek mamutů. A navštívíme věrnou repliku nejznámější francouzské jeskyně s pravěkými malbami, jeskyně Lascaux. Návrat na ubytování.

 5. den 21.8. Amslav Návštěva vesničky Roque-Gageac pod skalním převisem, která je pravidelným vítězem soutěže o nejkrásnější vesnici Francie. Hodinová projížďka po řece Dordogne na lodích zvaných gabarres, které místní po staletí využívali k přepravě vína do Bordeaux a dnes slouží jako turistická atrakce. Přejezd do Bergeracu, přístavního města spjatého se jménem Cyrana z Bergeracu, prohlídka historického centra se sochami Cyrana a Muzea tabáku, které přináší zajímavý nástin vývoje kouření tabáku s ohromnou škálou tabatěrek a dýmek, včetně dýmky míru amerických indiánů. Prohlídka zámku Monbazillac, v němž sídlí zajímavé muzeum místních řemesel a kde bude zajištěna ochutnávka místního unikátního „plesnivého vína“. Návrat na ubytování.

6. den 22.8. F1 Dvě poutní místa na cestě sv. Jakuba do Compostely, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Rocamadour – středověké město ve skále. 216 schodů lemovaných křížovou cestou vede k Zázračné kapli se soškou Černé madony, jedné ze 7 kaplí vytesaných do skály, a ke kryptě sv. Amadoura. Klášterní kostel v Conques s románských tympanonem Posledního soudu a ostatky svaté Foy.

7. den 23.8. Po snídani přejezd do Lyonu, třetího největšího francouzského města, jehož historické centrum je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Návštěva baziliky Notre-Dame de Fourvière se sochou Jana Pavla II. na památku jeho návštěvy v r. 1986. Prohlídka Muzea galsko-římské civilizace a přilehlého amfiteátru a odeonu. Procházka po starém městě s katedrálou sv. Jana z 16. stol. a románskou stavbou chórové školy. Autobus má po tu dobu povinnou devítihodinovou pauzu, po jejím uplynutí noční přejezd do ČR.

 8. den 24.8. Příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 5x ubytování ve 2 - lůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: Plavba po Ženevském jezeře – 17 €, Zahrady Marqueyssac – 7,50 €, Muzeum pravěku – 5 €, Jeskyně Rouffignac – 4,70 €, Jeskyně Lascaux – 15 €, Projížďka lodí po řece Dordogne – 8 €, Muzeum tabáku Bergerac – 2,50 €, Zámek Monbazillac – 5 €, Muzeum galsko-římské civilizace – 4,50 €, příplatek za jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění 36,- Kč/osoba/den