Vlaková pouť do Lurd 2019

Vlaková pouť  do Lurd 2019

Nejznámější římskokatolické poutní místo. Místo kde velkou stopu zanechali naši předci,místo které se slovy těžko popisují. Rád bych Vás na těchto stránkách postupně seznamoval s historií našich předků. Jsem přesvědčen, že máme být právem na co hrdi.

P. Method Jelínek, kněz řád kapucínského, první šiřitel úcty Panny Marie Lurdské v naší zemi. Snad nelze jinak začít než upozorněním na o. Methoda Jelínka. Bezpochyby první Čech, který doputoval sám do Lurd již roku 1873. Lurdy navštívil opakovaně, naposledy roku 1885. Nepodařilo se mi zatím zjistit datum narození. Zemřel náhle 1.11.1886 ve věku 63 let. Například roku 1874 objednal sám na 1200 lurdských soch , korunky, fotografie. Všechny tyto objednávky byly pro Rakousko, ale nejvíce pro Moravu. Vůbec první sochu Panny Marie Lourdské daroval do svého rodiště Pyšela roku 1876.

Od roku 2012 pořádáme každoročně několik poutních zájezdů k Panně Marii Lurdské, do kouzelného prostředí francouzského pyrenejského předhůří. Naše poutě prošly dynamickým vývojem především díky zpětné vazbě a přání účastníků poutí.Poutě do Lurd vždy doprovází český duchovní, který pečuje (jak také jinak) o duchovní program, a zároveň profesionální průvodce, který zajišťuje program „světský“ a stará se o potřeby našich poutníků. Více fotografií a referencí najdete na našem Facebooku. Staňte se naším fanouškem a sledujte naše cesty online!